Web Title:106 學年度 臺中市市立石角國小午餐秘書106 學年度 臺中市市立石角國小午餐秘書

107年10/22~10/26

臺中市東勢區石角國小營養午餐菜

107學年度第一學期第 9

印表日期:0107.10.09

星期

日期

10  22

10  23

10  24

10  25

10  26

10  27

品項

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

主食

麥片飯

250~300

地瓜飯

250~300

250~300

糙米飯

250~300

燕麥飯

250~300

 

 

主菜

宮保干 丁

80

滷豬排

75

香菇瘦 肉粥

300

義式鄉 村燉肉

95

麻油雞

95

 

 

副菜

碎脯烘 蛋

80

蔥燒豆 腐

80

芝麻包

60

筍干滷 麵輪

100

黃瓜什 錦

85

 

 

副菜(二)

炒地瓜 葉

82

翠綠油 菜

85

蒜香蚵 白菜

85

蒜香高 麗菜

85

翠綠青 江菜

85

 

 

冬瓜鮮 菇湯

250

古早味 筍湯

250

茶葉蛋

65

肉骨茶

250

蔬菜五 行湯

250

 

 

水果

水果

1

黃地瓜 去皮

0

水果

1

燕麥粒

0

水果

1

 

 

營養分析

低年級

高年級

低年級

高年級

低年級

高年級

低年級

高年級

低年級

高年級

 

 

全穀雜糧(份)

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

 

 

豆魚蛋肉(份)

2.3

2.3

2.9

2.9

2.1

2.1

2.8

2.8

2.0

2.0

 

 

蔬菜類(份)

1.7

1.7

1.5

1.5

1.4

1.4

2.3

2.3

2.5

2.5

 

 

水果類(份)

1.0

1.0

 

 

1.0

1.0

 

 

1.0

1.0

 

 

油脂與堅果 種子類(份)

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

 

 

乳品類(份)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醣類(%)

55

57

48

50

56

58

49

51

58

59

 

 

蛋白質(%)

16

15

18

18

15

15

18

18

15

15

 

 

脂質(%)

29

28

34

32

29

27

33

31

27

26

 

 

熱量(大卡)

712.0

746.0

691.0

725.0

690.0

724.0

704.0

738.0

710.0

744.0

 

 

附註:每份重指熟重可食量。本營養分析表不含調味料

 

教育部學校午餐食物內容建議量

 

國小1~3年級

國小4~6年級

熱量(大卡)

670大卡

770大卡

全穀雜糧(份)

4.5

5

豆魚蛋肉(份)

2

2

蔬菜類(份)

1

1.5

水果類(份)

1

1

油脂與堅果種

2

2.5

乳品類(份)

每週3

 

附註:未供應水果者熱量應減少60大卡

未供應乳品者,須扣除其熱量

本站管理員

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

倒數計時

2021跨年

標籤