Web Title:106 學年度 臺中市市立石角國小午餐秘書106 學年度 臺中市市立石角國小午餐秘書

10/23~10/27

星期

日期

10  23

10  24

10  25

10  26

10  27

10  28

品項

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

名稱

每份重

(g)

主食

麥片飯

250~300

地瓜飯

250~300

米食

250~300

糙米飯

250~300

燕麥飯

250~300

 

 

主菜

宮保干 丁

80

滷雞排

100

香菇瘦 肉粥

300

義式鄉 村燉肉

95

麻油雞

95

 

 

副菜

碎脯烘 蛋

80

蔥燒豆 腐

80

芝麻包

60

筍干滷 麵輪

100

黃瓜什 錦

85

 

 

副菜(二)

蒜香空 心菜

85

薑汁鵝 白菜

85

翠綠油 菜

85

胡卜高 麗菜

85

翠綠青 江菜

85

 

 

冬瓜鮮 菇湯

250

古早味 筍湯

250

茶葉蛋

65

肉骨茶

250

蔬菜五 行湯

250

 

 

水果

水果

1

黃地瓜 去皮

0

水果

1

燕麥粒

0

水果

1

 

 

營養分析

低年級

高年級

低年級

高年級

低年級

高年級

低年級

高年級

低年級

高年級

 

 

全穀根莖(份)

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

 

 

豆魚肉蛋(份)

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.9

2.9

2.3

2.3

 

 

蔬菜類(份)

1.9

1.9

1.4

1.4

1.3

1.3

2.4

2.4

2.1

2.1

 

 

水果類(份)

1.0

1.0

 

 

1.0

1.0

 

 

1.0

1.0

 

 

油脂類(份)

2.3

2.3

2.4

2.4

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

 

 

醣類(%)

52

53

47

49

57

59

49

51

56

57

 

 

蛋白質(%)

17

17

18

18

15

15

18

18

16

16

 

 

脂質(%)

31

30

35

33

28

27

32

31

28

27

 

 

熱量(大卡)

769.0

803.0

701.0

735.0

676.0

710.0

709.0

743.0

718.0

752.0

 

 

鈣(mg)

286

265

251

228

231

 

鈉(mg)

275

307

273

237

208

 

膳食纖維(g)

8

4

6

7

8

 

附註:每份重指熟重可食量。本營養分析表不含調味料

本站管理員

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

倒數計時

2021跨年

標籤