Web Title:108 學年度 新北市市立興南國小六年七班108 學年度 新北市市立興南國小六年七班

0330 個人簡報分享開始 期中考接近囉

從這週開始,老師利用綜合課讓大家分享一個自己有興趣的主題,

在簡報之前,老師給大家寫簡報大綱,寫完後再和我討論報告內

容,經過這些過程再開始進行報告,果然同學的報告內容豐富了

不少,也比較有條理,較上學期進步許多,在同學報告之後,老

師會請同學給提問或是意見,最後老師再給予總評,希望經由這

些過程,對於不管是報告者或是還沒報告的同學,都能有些幫助,

知道進行報告時,有哪些要注意的地方,每次做報告時都能有進

步。

 

這週的時間來到三月底,下周就是四月了,而週四五還有四天相

連的春假,接著四月中就是我們期中考的時間,所以老師除了要

掌控進度外,也會開始給大家小考,了解大家學習的狀況,同時

也提醒大家開始要針對各科各單元開始進行複習,讓自己有充裕

的時間做好最佳準備,讀書千萬不可臨時抱佛腳喔。各位應該有

感覺到,到了五年級,活動變多,課業也變難,這時一定懂得善

用時間,才能把每一件事都做好喔。

 

 

 

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61

0517金奇之旅之ㄧ

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報