Web Title:108 學年度 新北市市立興南國小六年七班108 學年度 新北市市立興南國小六年七班

0313 三月天氣多變小心著涼 活動緊湊 善用時間

開學已經進入第五週了,天氣也進入春天多變的氣候型態,忽冷忽熱,一不

小心很容易著涼,近來有些同學有感冒的徵兆,有的還得請病假在家休息,

所以得多留意氣候變化,適時添加衣物,一旦有感冒徵兆也要趕緊跟老師說,

盡快到健康中心做初步的檢查,才不會延誤病情喔。

 

教室的白板上有密密麻麻的活動,有的是學校安排的,也有的是老師安排的,

表示這學期有不少的活動都將陸續展開,同學們得依照時間提前準備,才能

把每件事情都做好,譬如綜合課的報告大綱,目前已有好幾位同學來跟老師

討論報告的重點,並聽取老師給的意見,還沒有跟老師討論的同學得加緊速

度了,至於確認好報告大綱的同學,則是要開始準備報告的資料了。此外,

老師也經常利用時間考英文單字,幫大家複習單字拼寫,大家得配合老師的

要求,努力準備喔。

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60

0622 在興南最後一天上課

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報