Web Title:112 學年度 新北市集美國小六年7班112 學年度 新北市集美國小六年7班

三年級的第一次身高視力檢查

活動日期:2020-09-14
活動地點:健康中心
請家長看看今天收到的單子李 孩子 長多高 變重多少
量測勢力十 有些孩子讓護理師阿姨稱讚 視力維持得很好 要繼續保持
但也有 不在少數的孩子 被阿姨提醒 視力退太多了 要趕快去配眼鏡或需繼續有恆心的點散瞳劑(要點到高中 孩子的水晶體視距不再會變化為止)

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

超前部署的母親節

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

線上聊天室

倒數計時

2018 聖誕節