Web Title:臺南市資訊中心班級網頁開發小組臺南市資訊中心班級網頁開發小組

打掃工作分配

打掃工作分配表
區域 學生座號 工作內容
值日生 (每天二位輪值) 幫忙老師發作業等各項雜務。
本班教室
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
活動剪影秀
  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8

test

Dr.eye 英文字典
維基百科查詢
萌典查生字
推文工具
搜尋
本站管理員