Web Title:111 學年度 幼一班111 學年度 幼一班

109-2加強落實防疫:複習觀念與做法

上週臺灣疫情擴散,本週加強討論概念,複習防疫作法。
 •  
  1) 複習防疫的方法 (1).JPG
 •  
  2) 複習防疫的方法 (2).JPG
 •  
  3) 複習防疫的方法 (3).JPG
 •  
  4) 複習防疫的方法 (4).JPG
 •  
  5) 複習防疫的方法 (5).JPG
 •  
  6) 複習防疫的方法 (6).JPG
 •  
  7) 複習防疫的方法 (7).JPG
 •  
  8) 複習防疫的方法 (8).JPG
 •  
  9) 複習防疫的方法 (9).JPG
 •  
  10) 複習防疫的方法 (10).JPG
 •  
  11) 複習防疫的方法 (11).JPG
 •  
  12) 複習防疫的方法 (12).JPG
 •  
  13) 複習防疫的方法 (13).JPG
 •  
  14) 複習防疫的方法 (14).JPG
 •  
  15) 複習防疫的方法 (15).JPG
 •  
  16) 複習防疫的方法 (16).JPG
 •  
  17) 複習防疫的方法 (17).JPG
 •  
  18) 複習防疫的方法 (18).JPG
 •  
  19) 複習防疫的方法 (19).JPG
 •  
  20) 複習防疫的方法.JPG
 •  
  21) 複習防疫的方法 (19).PNG
 •  
  22) 複習防疫的方法 (20).JPG
 •  
  23) 複習防疫的方法 (21).JPG
 •  
  24) 複習防疫的方法 (22).JPG
 •  
  25) 複習防疫的方法 (23).JPG
 •  
  26) 複習防疫的方法 (24).JPG
 •  
  27) 複習防疫的方法 (25).JPG
 •  
  28) 複習防疫的方法 (26).JPG
 •  
  29) 複習防疫的方法 (27).JPG
 •  
  30) 複習防疫的方法 (28).JPG
 •  
  31) 複習防疫的方法 (29).JPG
 •  
  32) 複習防疫的方法 (30).JPG
 •  
  33) 複習防疫的方法 (31).JPG
 •  
  34) 複習防疫的方法 (32).JPG