Web Title:109 學年度 六年乙班109 學年度 六年乙班

2022-03-05 《轉來紅瓦厝????迌》歸仁媽廟里空間故事活動

本周六及周日北歸仁巷弄特色市集節目表及地圖簡介,

歡迎來媽廟朝天宮欣賞保西國小宋江陣及保西國小特色市集喔~

imgimg

作品分享列表

上傳日期 作品主題 人氣
2021-04-16 16:40:00 保華宮燈籠彩繪 62
2021-04-13 09:02:00 校外活動 三年級消防隊踏查 69
2021-04-09 16:56:00 校外活動 資源班戶外踏查 75
2021-04-09 16:45:00 校外活動 新營文化中心戲劇表演 72
2021-04-09 15:48:00 晨間朗讀 各年級學生透過週四上台朗讀,展現其語文能力 64

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37

109.10.22 黃仁德老師書法展開幕

QRCode

QR Code

臺南市臺灣母語日網站