Web Title:110 學年度 臺南市大灣國小六年6班110 學年度 臺南市大灣國小六年6班

龍族精神

活力 勇敢 積極 負責

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

我的小書與小書展

天氣一週預報

在線訪客人數

累計訪客人數

作品分享

上傳日期 作品主題 人氣
2021-03-30 15:38:00 110 學年度 臺南市大灣國小六年6班 我和媽媽的十件事 140
2021-03-30 15:34:00 110 學年度 臺南市大灣國小六年6班 年度代表字 112
2020-11-22 21:25:00 語文 我的觀察力 180
2020-10-05 21:39:00 藝術 刮畫 184
2020-10-05 21:31:00 藝術 語花一頁書 144
2019-04-25 22:35:00 語文 新詩~關於媽媽 250
2019-02-20 22:28:00 語文 年度代表字 135
2018-11-25 22:04:00 語文 繪本瘋狂星期二續集之瘋狂飛天豬 154
第一頁 上一頁 1 下一頁 最後頁