Web Title:110 學年度 桃園市市立芭里國小四年忠班110 學年度 桃園市市立芭里國小四年忠班

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34

110.12.30(四)爆米香製作流程觀看活動

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

空氣品質

倒數計時

寒假

學生作品分享

上傳日期 作品主題 人氣
2022-01-09 16:42:00 閱讀活動 110.12.10(五)曼陀羅閱讀心得單 14
2022-01-09 16:38:00 閱讀活動 110.12.6(一)KWL閱讀心得單 13
2022-01-09 16:34:00 閱讀活動 110.10.1(五)名人傳記閱讀心得單 16
2021-12-08 20:37:00 讀報教育 110.10.12(二)讀報心得(小小記者) 34
2021-11-14 11:25:00 校外教學 110.11.9(二)校外教學學習單 49
2021-10-17 20:49:00 科任課活動 110.10.12(二)自然課 68
2021-10-17 20:44:00 閱讀活動 110.10.12(二)閱讀心得卡 51
2021-10-11 20:59:00 讀報教育 110.10.5(二)讀報心得單 81
2021-10-03 09:59:00 藝術課作品 110.9.24(五)海洋繪畫作品 56
2021-09-26 16:18:00 竹稻課程 110.9.14(二)稻之美優秀作品 76