Web Title:歡喜母語園地歡喜母語園地

線上影片

影片 影片名稱
 母語日闖關

1 2024-02-29 歡喜母語園地 母語日闖關

 十個娃娃(阿美族童謠)

2 2024-02-29 歡喜母語園地 十個娃娃(阿美族童謠)

親近白鴿、親近土地

3 2024-01-16 歡喜母語園地 親近白鴿、親近土地

 冬節圓

4 2024-01-11 歡喜母語園地 冬節圓

冬至圓

5 2023-12-21 歡喜母語園地 冬至圓

紅龜粿

6 2023-12-21 歡喜母語園地 紅龜粿

 爆米香-好香、好玩、好刺激

7 2023-12-15 歡喜母語園地 爆米香-好香、好玩、好刺激

爆米香-好香、好玩、好刺激

幼兒園

8 2023-10-31 歡喜母語園地 幼兒園

中秋暝

9 2023-10-31 歡喜母語園地 中秋暝

 點仔膠

10 2023-10-31 歡喜母語園地 點仔膠

數目字

11 2023-04-18 歡喜母語園地 數目字

Hakka Hakka

12 2023-04-18 歡喜母語園地 Hakka Hakka

羞羞羞

13 2023-04-18 歡喜母語園地 羞羞羞

大家恭喜

14 2023-01-09 歡喜母語園地 大家恭喜

敖早

15 2023-01-09 歡喜母語園地 敖早

客家擂茶2

16 2023-01-06 歡喜母語園地 客家擂茶2

客家擂茶1

17 2023-01-06 歡喜母語園地 客家擂茶1

布農族拍手歌

18 2023-01-06 歡喜母語園地 布農族拍手歌

母語唸謠-我的面

19 2023-01-06 歡喜母語園地 母語唸謠-我的面

母語唸謠-摩托車

20 2023-01-06 歡喜母語園地 母語唸謠-摩托車

本站管理員

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4

112冬節圓

搜尋