Web Title:108 學年度 新竹縣縣立山崎國小三年八班108 學年度 新竹縣縣立山崎國小三年八班

2019-10-07 榮譽榜

最新消息

恭喜   范亦喬    莊乃妍榮獲校內美展中年級組特優

          陳建豪      榮獲校內美展中年級組優等 

2019-09-18 班親會

9/20班親會

歡迎家長參加

2019-09-05 開學囉

小朋友

       開學囉     記得每天要早睡早起   按時上學     不遲到

2018-11-09 榮譽榜

榮譽榜

恭喜    曾曉筠榮獲 四年級本土語言朗讀比賽客語組第二名

恭喜    黃瑩真榮獲 四年級本土語言朗讀比賽閩南語組第三名

2018-11-05 榮譽榜

榮譽榜

恭喜   陳玖安榮獲107年水土保持繪本故事表演競賽  戲劇演出類志工組 優等    最佳人氣獎

2018-10-31 美展獲獎

新竹縣107學年度美展獲獎

恭喜林奕心榮獲新竹縣107學年度美展中年級組繪畫組佳作

2018-10-23 戶外教學

戶外教學

戶外教學照片已經在活動剪影裡

小朋友可以欣賞回味與下載喲

2018-10-23 榮譽榜

榮譽榜

恭喜

林奕心榮獲校內美展評選中年級組優選

徐郁程   謝予芊榮獲校內美展評選中年級組佳作

第一頁 上一頁  1   2   3  下一頁 最後頁
本站管理員
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87

戶外教學

搜尋
QRCode
QR Code
推文工具
萌典查生字
Dr.eye 英漢字典
維基百科查詢
懸浮微粒 (pm2.5) 預報
空氣品質 (PSI) 預報
線上聊天室
倒數計時
2018 聖誕節
標籤