Web Title:108 學年度 大勇國小資訊組108 學年度 大勇國小資訊組

HP海報機列印時出現【警告70:16記憶體不足,資料已遺失】訊息

HP海報機列印時出現【警告70:16記憶體不足,資料已遺失】訊息解決方法:

1.印表機及傳真-->右鍵

 

2.列印喜好設定

 

3.維修 / 故障排除功能表

 

4.將第1、2項打勾,即1.與16位元應用程式相容與2.傳送工作為點陣圖打勾-->將第3項不打勾,即 spoolsmart不打勾

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

東京散策

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

常用網站

網站名稱 人氣
桃園市K12數位學校 447
msn 台灣 172
桃園市大勇國小 141
Google 143
奇摩網站 126

搜尋