Web Title:108 學年度 大勇國小資訊組108 學年度 大勇國小資訊組

學校網路暫停通知

本府辦理市政大樓高低壓電氣設備檢測需要,訂於本(105)年12月24日(星期六)上午8時至下午5時停止供電。
屆時本局教育網路中心電力將由緊急發電機供電,暫無停電影響,惟視油料消耗情形,尚有停機之可能,屆時將影響本局所屬各市立學校網路!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

東京散策

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

常用網站

網站名稱 人氣
桃園市K12數位學校 447
msn 台灣 172
桃園市大勇國小 141
Google 143
奇摩網站 126

搜尋