Web Title:110 學年度 新北市市立成州國小六年五班110 學年度 新北市市立成州國小六年五班

當我們圈在一起

透過呼拉圈的傳遞,

來看看小將們的默契以及討論出如何變更好的方式,

可以看到小將們從一開始的不熟悉,

到後來可以找到各自不同的方法來提升速度,

老師也很替小將們開心唷!

每一次都比上一次更進步,

可以看到你們的態度,

從各組的討論到分成一半,

甚至最後全班挑戰,時間由2分30秒進步到只需要1分21秒而已呢!

之後綜合課再來分享一下當時的心得以及你發現在團體中的角色是什麼吧!

PS快點進來看看照片!

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47

寫寫書法寫春聯

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

畢業典禮

常用網站

網站名稱 人氣
英語歌謠 五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
99
百年校慶 成州100年校慶影片
成州100年校慶影片
437
新北學BAR 新北學BAR
新北市教育局的新北學BAR!
197
台灣抗震網 臺灣抗震網-如何演練
跟地震相關的網站!
463
成州國小 成州國小
新北市五股區成州國民小學網站
任何最新消息 在這裡找就對了!
1377