Web Title:110 學年度 新北市市立成州國小六年五班110 學年度 新北市市立成州國小六年五班

九月品德項目--公德

六個我要做到的事情或原則

1.我要輕聲細語。

2.我要清潔周遭環境。

3.我要愛護公物。

4.我要做好資源回收。

5.我要做好事並影響他人。

6.我要維護自然生態環境。

佳句格言

1.輕聲細語真好聽。

2.愛惜環境,人人有責。

3.愛惜公物,適量取用。

4.亂丟是垃圾,回收即資源。

5.我為人人,人人為我。

6.我們只有一個地球。

以上這些項目504勇士們都要記得好好遵守唷!

相信你們都會是最有公德心的一群孩子唷!

 

 

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47

寫寫書法寫春聯

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

畢業典禮

常用網站

網站名稱 人氣
英語歌謠 五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
99
百年校慶 成州100年校慶影片
成州100年校慶影片
437
新北學BAR 新北學BAR
新北市教育局的新北學BAR!
197
台灣抗震網 臺灣抗震網-如何演練
跟地震相關的網站!
463
成州國小 成州國小
新北市五股區成州國民小學網站
任何最新消息 在這裡找就對了!
1377