Web Title:111 學年度 111 學年度 海東國小三年1班111 學年度 111 學年度 海東國小三年1班

111 學年度 111 學年度 海東國小三年1班

導師姓名:林德宗
學生人數: 共 27 人 13 14

海東301~學有恆.行有禮.樂無憂功課表 download pdf

 
升旗朝會
導師時間
晨間閱讀
導師時間
導師時間
0
000
o
000
o
000
0
o
000
o
000
o
0
000
o
000
o
000
0
o
000
o
000
o
0
  午餐時間
  午休時間
000
o
000
o
000
0
o
000
o
000
o
0
000
o
000
o
000
0
o
000
o
000
o
0
000
o
000
o
000
0

本站管理員