Web Title:108 學年度 桃園市永順國小二年二班108 學年度 桃園市永順國小二年二班

108 學年度 桃園市永順國小二年二班

導師姓名:張嘉容
學生人數: 共 30 人 15 15
美勞作品分享列表
上傳日期 作品主題 人氣
2019-09-18 02:38:00 閱讀中 吊卡 35
2019-05-12 02:51:00 送給媽媽的吊飾+母親卡 37
2019-02-28 02:32:00 鞭炮紅通通 36

Over View

108 學年度 桃園市永順國小二年二班 2年2班功課表 download pdf

 
晨間故事
志工媽媽
朝會
晨光運動
晨間閱讀
晨間閱讀
國語
彈性
國語
數學
英語
詹靜淳老師
本土語
國語
綜合
曾靜怡老師
國語
數學
體育
李嘉傑老師
綜合
曾靜怡老師
生活
生活
國語
數學
生活
生活
閱讀
陳詩韻老師
生活
  午餐時間
  午休時間
生活
健康
張燕輝老師
生活
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28

園遊會

本月壽星
         
台馨 家容   生日快樂