Web Title:110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班

110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班

王國管理人姓名:北埔國小羅婉綸
兔兔子民人數: 共 27 人 13 14

2021-11-23 《茶金》海陸腔客語歌謠活動

110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班

因為《茶金》,海陸腔客語終於被聽到。
所以,《山城北埔協會》與《龍瑛宗文學館》設計了一個很容易參加的客語競賽,阿公、阿婆、爸爸、媽媽、小朋友都可以參加,只要選一首自己喜愛的客語歌詞,拿出手機用錄影模式錄下朗誦歌詞的影音檔,上傳到以下的連結(Line@模式)

https://lin.ee/ZxvPWgO

即可參加初賽。若有機會進入決賽,則會進入網路票選模式。

第一名5000元
第二名3000元
第三名2000元
第四五名1000元

請大家踴躍參與,一起拉高海陸腔客語的聲量

https://www.surveycake.com/s/yb8Y0

影片列表
發布日期 影片名稱
110-01三甲戶外教育紀錄---北埔第一棧(紀錄02) - YouTube

2021-11-11 校本課程-客庄藝起來 110-01三甲戶外教育紀錄---北埔第一棧(紀錄02) - YouTube

一起遠足到北埔第一棧,認識膨風茶的歷史與製作過程,體驗擂茶DIY的趣味,享受客家特色茶點。

110-01三甲戶外教育紀錄---北埔第一棧(紀錄01) - YouTube

2021-11-11 校本課程-客庄藝起來 110-01三甲戶外教育紀錄---北埔第一棧(紀錄01) - YouTube

一起遠足到北埔第一棧,認識膨風茶的歷史與製作過程,體驗擂茶DIY的趣味,享受客家特色茶點。

三年級寶貝的數學學習遊戲《面積拼裝接力遊戲》 - YouTube

2021-11-11 有趣的數學課 三年級寶貝的數學學習遊戲《面積拼裝接力遊戲》 - YouTube

三年級寶貝的數學學習遊戲《面積拼裝接力遊戲》

110-01五分鐘數學遊戲-《面積》神奇的圖形老師(第三棒) - YouTube

2021-11-11 有趣的數學課 110-01五分鐘數學遊戲-《面積》神奇的圖形老師(第三棒) - YouTube

110-01五分鐘數學遊戲-《面積》神奇的圖形老師(第三棒)

110-01五分鐘數學遊戲-《面積》神奇的圖形老師(第二棒) - YouTube

2021-11-11 有趣的數學課 110-01五分鐘數學遊戲-《面積》神奇的圖形老師(第二棒) - YouTube

110-01五分鐘數學遊戲-《面積》神奇的圖形老師(第二棒)

活動剪影秀-1
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105
 • slider image 106
 • slider image 107
 • slider image 108
 • slider image 109
 • slider image 110
 • slider image 111
 • slider image 112
 • slider image 113
 • slider image 114
 • slider image 115
 • slider image 116
 • slider image 117
 • slider image 118
 • slider image 119
 • slider image 120
 • slider image 121
 • slider image 122
 • slider image 123
 • slider image 124
 • slider image 125
 • slider image 126
 • slider image 127
 • slider image 128
 • slider image 129
 • slider image 130
 • slider image 131
 • slider image 132
 • slider image 133
 • slider image 134
 • slider image 135
 • slider image 136
 • slider image 137
 • slider image 138
 • slider image 139
 • slider image 140
 • slider image 141
 • slider image 142
 • slider image 143
 • slider image 144
 • slider image 145
 • slider image 146
 • slider image 147
 • slider image 148
 • slider image 149
 • slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
 • slider image 169
 • slider image 170
 • slider image 171
 • slider image 172
 • slider image 173
 • slider image 174
 • slider image 175
 • slider image 176
 • slider image 177
 • slider image 178
 • slider image 179
 • slider image 180
 • slider image 181
 • slider image 182
 • slider image 183
 • slider image 184
 • slider image 185
 • slider image 186
 • slider image 187
 • slider image 188
 • slider image 189
 • slider image 190
 • slider image 191
 • slider image 192
 • slider image 193
 • slider image 194
 • slider image 195
 • slider image 196
 • slider image 197
 • slider image 198
 • slider image 199
 • slider image 200
 • slider image 201
 • slider image 202
 • slider image 203
 • slider image 204
 • slider image 205
 • slider image 206
 • slider image 207
 • slider image 208
 • slider image 209
 • slider image 210
 • slider image 211
 • slider image 212
 • slider image 213
 • slider image 214
 • slider image 215
 • slider image 216
 • slider image 217
 • slider image 218
 • slider image 219
 • slider image 220
 • slider image 221
 • slider image 222
 • slider image 223
 • slider image 224
 • slider image 225
 • slider image 226
 • slider image 227
 • slider image 228
 • slider image 229
 • slider image 230
 • slider image 231
 • slider image 232
 • slider image 233
 • slider image 234
 • slider image 235
 • slider image 236
 • slider image 237
 • slider image 238
 • slider image 239
 • slider image 240
 • slider image 241
 • slider image 242
 • slider image 243
 • slider image 244
 • slider image 245
 • slider image 246
 • slider image 247
 • slider image 248
 • slider image 249
 • slider image 250
 • slider image 251
 • slider image 252
 • slider image 253
 • slider image 254
 • slider image 255
 • slider image 256
 • slider image 257
 • slider image 258
 • slider image 259
 • slider image 260
 • slider image 261
 • slider image 262
 • slider image 263
 • slider image 264
 • slider image 265
 • slider image 266
 • slider image 267
 • slider image 268
 • slider image 269
 • slider image 270
 • slider image 271
 • slider image 272
 • slider image 273
 • slider image 274
 • slider image 275
 • slider image 276

北埔小旅行

隨機作品分享

語詞句子聯合國

 •  
  1) LINE_ALBUM_110-01優秀作品分享_211003.jpg
 •  
  2) LINE_ALBUM_110-01優秀作品分享_211003_0.jpg
 •  
  3) LINE_ALBUM_110-01優秀作品分享_211003_1.jpg
 •  
  4) LINE_ALBUM_110-01優秀作品分享_211003_2.jpg

110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班 動滋動滋兔兔班功課表 download pdf

 
讀報
朝會
閱測
運動
響文
閱讀
數學
數學
數學
美勞
國語
體育
國語
自然
美勞
音樂
國語
自然
英語
國語
數學
資訊
自然
國語
社會
  午餐時間
  午休時間
英語
校訂
體育
社會
綜合
健康
社會
綜合
客語
作品分享列表
上傳日期 作品主題 人氣
2021-10-24 07:58:00 校本課程-客庄藝起來 我的採茶經驗 25
2021-10-17 08:31:00 創意發想玩國語 語詞句子聯合國 40
2021-10-03 09:10:00 創意發想玩國語 語詞句子聯合國 33
兔班管理員
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5

共下來線上學習

新聞RSS跑馬燈
兔兔搜尋網
班網掃條碼
QR Code
推文工具
萌典查生字
Dr.eye 英漢字典
維基百科查詢
空氣品質
空氣品質完整預報
線上聊天室
倒數計時
2021 聖誕節
標籤