Web Title:110 學年度 臺南市大灣國小六年6班110 學年度 臺南市大灣國小六年6班

龍族精神

活力 勇敢 積極 負責

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105
 • slider image 106
 • slider image 107
 • slider image 108
 • slider image 109

生活教育體驗營

天氣一週預報

在線訪客人數

累計訪客人數

管教孩子該不該打?這三種情況,別猶豫必須得打

 

聚焦台湾 2018-10-15

    當全面提出素質教育,要對孩子溫柔引導的時候,不能打罵孩子以免造成身心的不健全發展就成了主流,但是有的熊孩子如果只是教育就會顯得沒有力量,每當孩子犯了錯,家長捨不得懲罰孩子,孩子心中的小惡魔會愈發倡狂,久而久之便成了大家口中的熊孩子!有幾種情況下對孩子絕對不能放縱,遇上了就別猶豫,打就是了。

    如今,信奉 “沒有不好的孩子,只有不合格的家長”理念的人應該不在少數,持這種觀念的人肯定會反對打孩子。

    但是,父母在不能通過積極的鼓勵,也不能通過講道理讓孩子遵守規則,那麼在以下情況下,父母或許可以通過 “打”的方式,讓孩子明白對與錯。

    當然小編說的可不是 “棍棒底下出孝子”,而是在父母言語教育無果後,用手打屁股或手心就可以了,絕不允許拍打孩子的頭、眼睛和耳朵。

    在以下幾種情況的孩子絕對不能放縱:

 

不尊重長輩的時候

 

    前幾天西西的爺爺奶奶去看他了,他打開門不僅沒有打招呼,而且對爺爺的熱情有些反感。吃飯的時候爺爺的聲音有些大,西西大聲的說“閉嘴,電視聽不見了”,西西的媽媽讓他道歉,他不但搖頭拒絕而且還說不吃飯了,媽媽給西西拉到房間打了一頓,讓他在裡面反省。

    有的長輩特別溺愛孩子,久而久之養成了孩子不尊重人的習慣,覺得不管做什麼都能得到包容,世界觀裡就沒有尊重長輩的意識。這個時候如果口頭教育他能聽並且改正就好,如果怎麼講道理孩子都不聽的時候,就該動手打了。打孩子不是最終的目的,主要是讓孩子意識到尊重長輩有多重要。

 

撒謊還理直氣壯的時候

 

    有些孩子為了避免某些不必要的麻煩,選擇用謊言掩蓋事實,但是被家長抓包的時候還特別理直氣壯的說自己沒有撒謊,當多次確認沒有結果的時候,家長就不必再講道理了,直接拉進小黑屋揍一頓就好了。

    打完之後就要問孩子為什麼要撒謊,如果只是因為害怕承擔責任,這時家長就要好好反省自己在教育孩子方面有哪些問題,讓孩子不敢承擔責任。搞清楚事情的緣由,也打完之後,再告訴孩子以後遇見事情的時候應該怎麼辦。

 

發脾氣還打人的時候

 

    發脾氣是每個孩子的天性,很少有不發脾氣的孩子,但是發脾氣還伴隨著打人的孩子就應該好好管教了,發脾氣只是某個需求沒有得到滿足,但是有打人的習慣就說明孩子性格裡藏有暴力的傾向,如果這個時候多次說教無用的情況就以暴制暴,讓他冷靜下來。

    當孩子冷靜下來,情緒得到緩和的時候再給孩子講道理,孩子就會思考,當意識到自己錯誤的時候就會知道下一次到底該不該動手了。

 

    你認為管教孩子該不該打?