Web Title:110 學年度 臺南市大灣國小六年6班110 學年度 臺南市大灣國小六年6班

龍族精神

活力 勇敢 積極 負責

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105
 • slider image 106
 • slider image 107
 • slider image 108
 • slider image 109

生活教育體驗營

天氣一週預報

在線訪客人數

累計訪客人數

運動對大腦的好處

運動包含很多,跑步、走路、球類、格鬥等。運動除了可以強健身體,抒發情緒壓力外,其實運動對大腦也是好處多多。

                     【文╱洪蘭 陽明大學神經科學研究所教授】

運動讓人心智明顯提升

很多父母都有這種迷思,以為運動是浪費時間和體力,其實,運動跟智慧有直接關係。有個實驗研究500名學童運動和學業成績的關係,發現每天上一個小時體育課的孩子在考試成績上比較好,大學生參加運動計畫後,在學業成績也上升了,連50歲的中年人在參加4個月的走路計畫後,心智的表現也比4個月前的提升了10%;另一個實驗則是做65歲的老人,也得到同樣的結果。

血液循環好思考才靈活

科學家很早就知道運動跟情緒有關,運動可以抑制大腦中杏仁核的活化,阻止負面情緒的出現,打完球的人情緒都很亢奮,不會憂鬱。實驗者用老鼠來探究原因,發現運動時氧的大量消耗會促使血液循環加快,這個氧的需求增加了肌肉微血管的數量,使肌肉可以運動的更久;大腦也是一樣,血液流動的越快,就能運送越多的帶氧血紅素到細胞上去,就可以做更多的思考,儲存更多的記憶。

每天動一動神經變強壯

每天固定運動若干時間的老鼠,它的海馬迴的突觸比較強壯,新細胞存活的比較久。運動幫助神經營養因子的基因表現(express),而且表現在專管記憶的海馬迴處,1999年,神經學家發現人類海馬迴的神經細胞跟猴子一樣也有再生的現象,推翻了過去生物學上神經細胞死了不再生的教條,表示人不是只有年輕的時候才可以學習,我們的學習是終身的,父母不必急著在孩子小時候把所有東西塞進他大腦裡。

人的大腦是演化來應付無時無刻不在改變的外面世界,人沒有尖牙利爪,又只有兩條腿,所以不是群居、尋求團體保護、用群眾力量去獵食就不可能存活下來。我們一方面需要有很大的腦來記住複雜的人際關係,一方面身體要能馬上反應,以免得成為別人的晚餐,因此,身體跟大腦都演化出隨時快速決策、快速執行的機制以利生存。

運動的孩子大腦整合更好

其實打籃球就是一個很符合演化目的的運動,它需要眼快、手快、腳快及決策快。球員拿到球大約只有千分之幾秒的時間必須下決定是自己投籃還是傳給別人,若是自己投,大腦得馬上計算球投進籃的機率,以及投不進時被別人拿去的後果。所以鼓勵孩子運動其實是促進他大腦功能的整合,對他以後出社會的應變能力有幫助。

據《紐約時報》(The New York Times)報導,一項巴西研究發現,如果讓年老的大鼠每天快跑5分鐘,並持續5個星期,就足以讓大鼠腦中的記憶區,產生一連串的生理變化,提高BDNF的水準,讓牠們的記憶力追上年輕的大鼠。

所以,如果你也想提升好腦力,不妨現在也持續來慢跑吧!