Web Title:108 學年度 大勇國小資訊組108 學年度 大勇國小資訊組

如何在最新消息上傳圖片

如何在最新消息或其他模組底下上傳圖片或照片呢?
強烈建議老師先將圖片或照片縮圖,一來上傳速度快,二來別人開啟網頁速度亦較快,三來較不佔空間,並依下列步驟操作:

 

一、點選最新消息

 

 

 

二、點選「圖像」

 

三、依下列步驟上傳至伺服器(操作完第三步驟後,其實檔案已經上傳了)

 

四、瀏覽伺服器

 

五、選擇您上傳的檔案,快點二下

 

六、可設定圖片寬高,再按確定即完成

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

東京散策

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

常用網站

網站名稱 人氣
桃園市K12數位學校 447
msn 台灣 172
桃園市大勇國小 141
Google 143
奇摩網站 126

搜尋