Web Title:112 學年度 新北市私立竹林國小二年丁班112 學年度 新北市私立竹林國小二年丁班

防災頭盔、頭套

親愛的家長您好:
     竹林小學向來相當重視學生安全,因平常都有落實防災演練,因此在 4 月 3 日地震來臨時,全校師生可以臨危不亂疏散至操場上避難。防災教育要融入生活,讓學生學習就地取材及隨機應變,才能自我保護。地震防災頭套是多所學校選用的物件,家裡已有防災頭套的,請小朋友帶到學校備用;如需代購亦可向學校登記代購,照片如附件檔案。

防災頭盔影片連結https://youtu.be/3OLL1918yDQ?si=sjuR3HN1XBUtld6R

防災頭盔官網連結https://youtu.be/3OLL1918yDQ?si=sjuR3HN1XBUtld6R

防災頭套網頁連結https://www.dayang.com.tw/product/%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%A0%AD%E5%A5%97/

(three hearts)紙本通知單今天(4/22)發回,回條上訂購數量請務必填寫清楚與費用請一起繳交,自備零錢,本週四(4/25)截止,謝謝您!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64

20231030 Halloween

手機掃碼連到此頁

QR Code

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

我在二丁的日子