Web Title:112 學年度 新北市私立竹林國小二年丁班112 學年度 新北市私立竹林國小二年丁班

2024-05-21 聯絡簿

今日作業
 1. Man Q 國語聽寫訂正簽名
 2. Math 課堂練習 p.54-55
 3. PW p.72 voc寫 4次
老師的叮嚀
 1. 近來孩子們心浮氣躁,除了上課不專 心,很容易過嗨,下課遊戲時也容易與同學發生爭執或衝突,一言不合就吵,無法好好說話溝通。功課也只求寫完而不是寫好。本周會針對這兩部分加強管理,若家長也發現孩子有這樣的狀況,也請協助耳提面命!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64

20231030 Halloween

手機掃碼連到此頁

QR Code

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

我在二丁的日子