Web Title: 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息

轉知大有國中訊息-「學術性向資賦優異鑑定宣導說明會」&「大有國中數理資優班介紹」

大有國中辦理110學年度學術性向資賦優異鑑定宣導說明會暨大有國中數理資優班介紹

一、為使小六學生及家長更瞭解110學年度學術性向資賦優異鑑定簡章及流程,並介紹大有國中數理資優班團隊之課程、師資、設備及成果等,本校舉辦宣導說明會。
二、說明會相關訊息如下:
(一)日期:110年1月15日(週五) 19:00。
(二)地點:大有國中四樓視聽館。
(三)內容:110學年度資優鑑定宣導、大有數理資優班介紹及
資優生經驗分享等,請參閱附件。
(四)報名:請家長參閱附件並於1月12日(週二)前上網報名,報名表單網址為 https://forms.gle
/xfzxmSp5rYaCQjRW9。
三、檢附調查表,敬請 貴校協助公告周知。
四、倘有相關疑問,請逕洽本校輔導室特教組長(電話:03-2613297分機613)或數理資優班(分機614)

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69

108學年度國際教育週英語朗讀比賽

Over View

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典