Web Title: 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息

修正本校(平鎮國中)辦理桃園市平鎮自造教育及科技中心四月份教師研習時間,詳如說明,請查照。

說明:
一、本中心四月份研習公告內容有誤,更正如下:
(一)主題一:
1、主題:VR虛擬實境應用。
2、時間:109年4月10日(五)下午1-4時。
3、備註:如獲錄取請自備筆電與、充電線、延長線。
(二)主題二:
1、主題:金工實作─金屬花藝。
2、時間:109年4月24日(五)上午9時-下午4時。
3、備註:本場為本中心簽約之科技推動學校與種子教師限定課程。
二、參與課程之教師,請學校於課務自理原則下,本權責核予公(差)假登記。
三、因疫情趨勢未明,本中心隨時可能調整活動辦理時程或細則,請自行留意中心粉專、Line群組或本校網站最新消息。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69

108學年度國際教育週英語朗讀比賽

Over View

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典