Web Title:台北市義方國小附幼台北市義方國小附幼

112年臺北市義方附幼備取登記錄取名冊

臺北市義方附幼備取登記錄取名冊如下:
林○叡  羅○頊  杜○方  李○鉅  鐘○涵
以上幼兒皆錄取,6/16上午園方會致電確認就讀即完成報到手續。
入園相關訊息及註冊相關事宜將於7月中郵寄到府
 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15

110-1耶誕活動