Web Title:105 學年度 905班30隻小惡魔與他們老大ㄉ成長故事105 學年度 905班30隻小惡魔與他們老大ㄉ成長故事

國中畢業典禮倒數

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105
 • slider image 106
 • slider image 107
 • slider image 108
 • slider image 109
 • slider image 110
 • slider image 111
 • slider image 112
 • slider image 113
 • slider image 114
 • slider image 115
 • slider image 116
 • slider image 117
 • slider image 118
 • slider image 119
 • slider image 120
 • slider image 121
 • slider image 122
 • slider image 123
 • slider image 124

106/01/04-06畢業旅行

常用網站

網站名稱 人氣
金城國民中學官網 428
熱血905 Facebook社團 306

2017-06-02 106級畢業典禮畢業歌練習網址

2017-06-02 九年級預試測驗網

2017-05-27 第一屆城中王與圓桌武士大賽得獎名單

2017-05-10 第一屆城中王與圓桌武士大賽-個人賽複賽晉級選手代表名單

2017-05-04 【考試訊息】105-2 九年級第二次定期考查配置表

2017-05-02 [轉知] 106年國中教育會考簡章

2017-04-25 [轉知升學] 106年4月29日(星期六)上午9時30分於國立金門大學理工大樓呂慶安演講廳辦理「106學年度南區五專聯合免試入學招生宣導說明會」

2017-04-20 [免試升學] 學生版 106變更就學區資訊平台(學生版操作說明)

2017-04-20 [免試升學]106全國免試入學委員會-金門區簡章0113(核定版)

2017-04-20 [免試升學] 106 學年度各直轄市、縣(市)就學區及共同就學區劃定範圍