Web Title:111 學年度 新北市碧華國小111 學年度 新北市碧華國小

常用網站

網站名稱 人氣
1 台語教學 《收成ê彼一工》EP4 |高雄永安ê石斑 - YouTube 6
2 台語教學 《收成ê彼一工》EP3 |雲林北港ê塗豆 - YouTube
每禮拜五,下晡5點來看古錐的小朋友~~佮台語台培訓的主持人做伙種作的日常生活!
5
3 台語教學 《收成ê彼一工》EP2 |台南佳里ê帝王柑 - YouTube
每禮拜五,下晡5點來看古錐的小朋友~~佮台語台培訓的主持人做伙種作的日常生活!公視台語兒少粉專:https://www...
6
4 台語教學 《收成ê彼一工》EP1 |台南柳營ê火龍果 - YouTube
每禮拜五,下晡5點來看古錐的小朋友~~佮台語台培訓的主持人做伙種作的日常生活!播出資訊▎公視台語台14頻...
5
5 台語教學 【台語微視蘋】阿兜仔台語嚇嚇叫 誇人「緣投」卻被呼巴掌 | 蘋果新聞網 - YouTube
「有一天我去寺廟,有人對他的女朋友說,『你看那個外國人真帥』,我就說『你也很帥』,讓他嚇一跳。」當...
5
6 台語教學 《島嶼的人9》 就是要說台語 - YouTube
學理工背景的阿華,為了捍衛母語,誓言不再說華語,他開車賣磅米香,買賣過程說台語就能打折,他的影音創...
3
7 台語教學 嘉義|布袋東石朴子_1【無事坐巴士】#15 - YouTube
想像穿梭時空,走訪田園巷弄體驗在地生活,重溫難忘回憶讓雷米來告訴你,他發生什麼事情??#公視台語台...
4
8 台語教學 【今周刊】一生最愛台灣!自嘲投錯胎! 這個「法國人」花15年替台灣寫書 - YouTube
很多外國人是因為美食、美景和治安而喜歡上台灣,但講著一口流利台語和原民語的吉雷米,卻是因為「這原因...
7
9 台語教學 【今周刊】台語滅亡倒數中!美籍YouTuber:「延續台語生命,最重要的就是你們台灣人」 - YouTube
「你有想過嗎,如果有一天台灣再也聽不到台語...」台語被聯合國列為第三級瀕危語言,估計30年後從台灣徹底...
5
10 台語教學 20分學會曉水噹噹ê正台文(上):子音kap母音 - YouTube
Pe̍h-ōe-jī: siōng kán-tan, siōng si̍t-iōng!你若會曉講台語,請予我20分鐘教你寫水噹噹正確ê台語文字。火星文轉...
4
11 台語教學 20分學會曉水噹噹ê正台文(下):七聲八調kap變調 - YouTube
20分學會曉水噹噹ê正台文(下):七聲八調kap變調Pe̍h-ōe-jī: siōng kán-tan, siōng si̍t-iōng!你若會曉講台語,請...
5
12 台語教學 Chiā Bêng-iū: Tâi-gí koa bê-lâng ho̍k-cha̍p ê sin-sè 【謝銘祐:台語歌迷人復什个身世】 - YouTube
只出、一定愛收看嗚!本來塊想講、叱年愛听台語歌夭閣叱年袂曉唱个我、那請謝銘祐老師教一卦唱台語歌个丿...
5
13 台語教學 將家己活做一个台灣人 | 阿 華師 | TEDxProvidenceUniversity - YouTube
佇咱這个時代,這个全世界攏拚性命想欲揣著家己「在地文創特色」的時代,偏偏嘛是「全球化」造成台灣囡仔...
4
14 台語教學 Kò͘-sū sī án-ne khai-sí ê… 【故事是按呢開始ê…】 - YouTube
我是按怎想欲學台語?歡迎kah我鬥陣來學!Góa sī án-chóaⁿ siūⁿ-beh o̍h Tâi-gí? Hoan-gêng kah góa tàu-tīn lâi o̍h!-...
5
15 台語教學 陳明章音樂
再會吧北投台語音樂劇原聲帶
4
16 主題教學 新北市國小教育資源網平台
本平臺整合新北市國小教育資源,提供、國際線上閱讀節、學習扶助、能力檢測、本土語教育等學習資源供親師...
6
17 英文教學 ICRT
ICRT
6
18 國語教學 2015.05.30台灣大搜索/暴雨、乾旱不怕!舖「會呼吸的道路」 30國都搶他 - YouTube
最近一直下雨,下得有點多,如果能把雨水都存下來,就不怕乾旱了!你能想像一條會呼吸的道路,長什麼樣嗎...
17
19 國語教學 打造"海綿道路" 保護水資源 - YouTube
全球旱災頻繁,搶救水資源,許多專家提出「海棉道路」的概念。其實早在十年前,台灣就有一位發明家陳瑞文...
37
20 國語教學 【央廣華語】「會呼吸馬路」、「海綿城市」的發明者陳瑞文 推動JW生態工法 - YouTube
廣播播出日期 : 2015/10/22 / 節目名稱 : 戀戀臺灣 / 主持人:吳祝育 / 節目網址 : http://radio.rti.org.tw/program/detail/?reco...
33
第一頁 上一頁  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  下一頁 最後頁

倒數計時

2023寒假

本站管理員

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報