Web Title:搭心園地搭心園地

小花傘來見(客)

活動日期:2023-03-29
活動地點:綿羊班教室
客語老師來指導孩子做客家紙傘,孩子們專注體驗,度過一段美麗又有趣的時光

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12

1111219歡樂過耶誕-闖關趣