Web Title:海豚班海豚班

113.05.10紙杯好好玩

活動日期:2024-05-10
活動地點:大新國小
這禮拜孩子們配合繪本我媽媽,用紙杯製作了媽媽跳跳紙杯,也做了一個小孩跳跳紙杯,打算母親節時和媽咪一較高下,看誰的紙杯跳得高跳得遠!^_^孩子們還用冰棒棍偶加上紙杯,讓冰棒棍偶玩躲貓貓,這是一個充滿樂趣的母親節呢!
星期五感謝國小一年級的明霞老師及哥哥姊姊讓我們參觀國小教室,並為大家解惑,幫助孩子們對未來的國小生活能有基本的了解,也比較安心喔!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

112.02.24形狀變變變