Web Title:海豚班海豚班

113.04.19紙真奇妙

活動日期:2024-04-19
活動地點:海豚班
紙張帶給我們許多的訊息如:藥單的成分、書本上的知識…等,及生活中的便利性如:購物袋、便當盒…等,這麼多的紙製品,有什麼好方法?盡量減少為一次性的垃圾,首先將它分類:可回收(影印紙、傳單廣告、書本…)和不可回收(貼紙背襯、收據明細感熱紙、便利貼…)等,和幼兒討論把可回收的紙拿來再利用作為練習寫字的稿紙、畫畫紙收集成冊與自製摺紙遊戲—東西南北改成1 2 3 4讓孩子更清楚,裡面畫出孩子的想法(愛媽媽、愛爸爸…)、願望(小汽車、洋娃娃…)和有趣的陷阱(幽靈、恐龍、監獄…)等想像創意,彼此互玩得非常開心又有趣。

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

112.02.24形狀變變變