Web Title:海豚班海豚班

112.12.08海豚公車DIY

活動日期:2023-12-08
活動地點:海豚班
這一週大家回顧公車設計圖,對照真實的公車照片,並稍作調整修改,最後孩子們幫公車穿上漂亮衣服---幫公車塗色,並用豆子貼畫製作馬路,由於之前已有豆子貼畫的經驗,所以製作過程格外順利。在公車的製作上,上週孩子們用塑膠杯換了小椅子手機架回來,想用小椅子手機架當公車椅,但又想把手機架帶回家,碰巧幾位孩子帶來了許多小紙盒,孩子們認為小紙盒像積木,可以組裝成公車椅,集思廣益動手操作,孩子們作出了三種公車椅:長椅、單人座及雙人座。孩子們遇到困境能夠尋找身邊的資源,想出替代方案,提升問題解決的能力。

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24

111.09.08歡樂中秋夜