Web Title:海豚班海豚班

112.03.17點點玩遊戲

活動日期:2023-03-20
活動地點:海豚班
孩子們在戶外遊戲場發現掉落的木棉花,用木棉花和石頭來排列成各種造型;閱讀繪本「小黃點」、「彩色點點」,和小黃點玩色彩遊戲;之後孩子們用彩色點點玩拍手遊戲,自行繪製記憶卡,玩點點記憶大考驗;用小彩球和三角錐來玩點點捉迷藏。孩子們發現彈珠加上顏料可以變化出一幅幅特別的彈珠滾畫,點點汗線條玩遊戲,好漂亮呢!

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

112.02.24形狀變變變