Web Title:臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班

線上影片

影片 影片名稱
台南市新營區新橋國民小學附設幼兒園 臺語唸謠-點仔腳 - YouTube

1 2021-11-04 臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班 台南市新營區新橋國民小學附設幼兒園 臺語唸謠-點仔腳 - YouTube

台南市新營區新橋國民小學 臺語唸謠-點仔腳 - YouTube

2 2021-11-04 臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班 台南市新營區新橋國民小學 臺語唸謠-點仔腳 - YouTube

台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-春天來矣 - YouTube

3 2022-04-19 臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班 台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-春天來矣 - YouTube

春天來矣百花開, 紅花白花真正媠, 蝶仔快樂飛香隨, 歡迎春天來到位。

台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-春天來矣 - YouTube

4 2022-04-19 臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班 台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-春天來矣 - YouTube

春天來矣百花開, 紅花白花真正媠, 蝶仔快樂飛香隨, 歡迎春天來到位。

台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-春天來矣 - YouTube

5 2022-04-19 臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班 台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-春天來矣 - YouTube

春天來矣百花開, 紅花白花真正媠, 蝶仔快樂飛香隨, 歡迎春天來到位。

台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-柑仔 - YouTube

6 2023-01-12 臺南市新營區新橋國小附設幼兒園 陽光班 台南市新營區新橋國小附設幼兒園母語唸謠-柑仔 - YouTube

柑仔膨膨,柑仔圓圓,柑仔甜甜,柑仔一瓣一瓣更有絲,大家食柑仔,甘甘甜甜過好年

更多影片

本站管理員

臺南市政府教育局資訊中心

臺南市臺灣母語日網站

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34

110臺語唸謠-數字俗諺

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3

110臺語唸謠-點仔膠

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15

108 臺語唸謠-多謝恁愛我

倒數計時

距離寒假還有幾天呢?

空氣品質 (PSI) 預報

懸浮微粒 (pm2.5) 預報