Web Title:107 學年度 107 學年度 107 學年度 107 學年度 107 學年度 107 學年度

鄧麗君-但願人長久 - YouTube

但願人長久(作詞:蘇軾 作曲:梁弘志) 明月幾時有 把酒問青天 不知天上宮闕 今夕是何年 我欲乘風歸去 唯恐瓊樓玉宇 高處不勝寒 起舞弄清影 何似在人間 *轉朱閣 低綺戶 照無眠 不應有恨 何事長向別時圓 (別時圓) 人有悲歡離合 月有陰晴圓缺 此事古難全 但願人長久 千里共嬋娟

倒數計時

畢業典禮

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28

5-2可愛生活照

萌典查生字

空氣品質 (PSI) 預報