Web Title:111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園111 學年度 新北市市立更寮國小更寮國小附設幼兒園

倒數計時

臺灣母語日教學訪視

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30

111-2主題一母語:磅米香(松鼠班)

本站搜尋

標籤

20230324更寮國小附幼松鼠班 [臺灣母語日教學-磅米香]轉銜時間小遊戲 - YouTube

在課程活動告一段落之後,請小朋友進行如廁與飲水時間的轉銜活動時,
廖老師臨時玩起了一個磅米香小遊戲,老師一邊唸唱母語,一邊點摸孩子的頭,
當母語唸完後,摸到頭的該位小朋友則要身體向上跳起並喊說"磅"
表示這顆米香已經磅好了!
突如其來的小遊戲,孩子非常樂在其中,也很期待自己都早早被點到然後離開教室。