Web Title:111 學年度 新北市私立竹林國小一年丁班111 學年度 新北市私立竹林國小一年丁班

線上影片

影片 影片名稱
玉蘭花

1 2022-12-02 閩南語 玉蘭花

蟲的世界

2 2022-12-02 閩南語 蟲的世界

狗蟻

3 2022-12-02 閩南語 狗蟻

歡喜食甲飽

4 2023-04-13 閩南語 歡喜食甲飽

月娘變魔術

5 2023-04-13 閩南語 月娘變魔術

西北雨

6 2023-05-04 閩南語 西北雨

口丟 口丟 銅仔

7 2023-06-02 閩南語 口丟 口丟 銅仔

B01L1心肝仔囝

8 2023-09-04 閩南語 B01L1心肝仔囝

來去讀冊

9 2023-10-17 閩南語 來去讀冊

鉛筆

10 2023-10-17 閩南語 鉛筆

鳥仔

11 2023-11-29 閩南語 鳥仔

數字歌

12 2023-11-29 閩南語 數字歌

更多影片

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65

20230721暑輔藝文-青花彩繪紙盤

手機掃碼連到此頁

QR Code

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

2022 聖誕節