Web Title:

111年4月26日本土語指導員到校輔導,參與周老師閩南語的公開授課

在周老師的用心指導及教學下,學生大方的在課堂中用閩南語表達自己的想法。

 •  
  1) 107607.jpg
 •  
  2) 107609.jpg
 •  
  3) 107616.jpg
 •  
  4) 107620.jpg
 •  
  5) 107621.jpg
 •  
  6) 107625.jpg
 •  
  7) 107626.jpg
 •  
  8) 107628.jpg
 •  
  9) 107631.jpg
 •  
  10) 107634.jpg
 •  
  11) 107635.jpg
 •  
  12) 107639.jpg
 •  
  13) 107640.jpg
 •  
  14) 107642.jpg
 •  
  15) 107653.jpg