Web Title:108 學年度 新北市市立三重國小資訊科任108 學年度 新北市市立三重國小資訊科任

綠色學校

關於我:

 

我的成果: 

      

 • 葉片數:2 (深色葉片數:0 ,淺色葉片數:2)
 • 澆水器數:0

 

發表的文章:

 1. 2012-04-19 動動手立起植物牌

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25

第3課 Google地圖真好用

搜尋

QRCode

QR Code

空氣品質 預報 (PSI)

學校空氣品質

空氣品質指數(AQI)

0

極好
 
極差
 • 來源:行政院環保署
 • 測站:偵測中…
 • 指標:偵測中…
 • 狀態:偵測中…
 • 時間:偵測中…
 • 更新:偵測中…

倒數計時

新北市市立三重國小百週年校慶