Web Title:108 學年度 彰化縣縣立香田國小訓導組108 學年度 彰化縣縣立香田國小訓導組

轉知:中國大陸武漢市不明原因肺炎疫情防治注意事項1份

轉知:中國大陸武漢市不明原因肺炎疫情防治注意事項1份

一、依據本府衛生局109年1月14日新北衛疾字第1090074509號函及教育部國民及學前教育署109年1月15日臺教國署學字第1090005826號函辦理。
二、由於中國大陸武漢市近期發生不明原因肺炎疫情,病原體初步判定為新型冠狀病毒,目前仍有感染風險,我國於1月7日已將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第1級。
三、為提升於武漢市或鄰近地區從事旅遊、探親、工作、洽商等活動之民眾對該疾病之警覺及認知,請運用多元管道協助宣導,使民眾具備正確防疫觀念以加強防範,避免疫情對民眾個人健康、國內防疫安全及相關產業造成衝擊。    
四、另衛生福利部疾病管制署全球資訊網已建置「中國大陸武漢市不明原因肺炎」專區,提供疫情訊息,並有多款宣導素材,請至該署首頁( https://www.cdc.gov.tw/)中國大陸武漢發生肺炎疫情/宣導素材項下下載運用。

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

彰化縣環境教育暨安全教育全球網

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35

學校辦理環境教育活動

QRCode

QR Code

搜尋

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

線上聊天室

倒數計時

2019 聖誕節