Web Title:109 學年度 六年乙班109 學年度 六年乙班

恭喜!本校109學年度家庭母語月-講母語,逐家作伙來活動表現優異同學!

 

 

 

一甲

林偊璇

一乙

張芯瑜

二甲

楊芷歆

二乙

楊宥心

三甲

張修豪

三乙

黃雯婕

四甲

陳妍榕

四乙

黃翊晴

五甲

陳瑀彤

六甲

董秉昕

六乙

何芃蓁

 

此活動為鼓勵學生紀錄母語的語言句子、或者是看完的心得感想,獲獎同學紀錄詳實,值得同儕學習。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29

108.12.19週四朝會-閩南語朗讀

QRCode

QR Code

臺南市臺灣母語日網站