Web Title:班級公告班級公告
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32

廚師帽

搜尋
QRCode
QR Code

6/21-6/25功課表(因應停課延長,每週更新防疫課表)

本週課程連結都在課表內,依課表進行學習活動,且每日登入班級網頁之聯絡簿頁面,不要只停留在首頁。點擊聯絡簿日期才看得到當天完整的課程進行方式、教學附件與作業內容。例 : 今日為2021/06/15,就要點擊日期進入聯絡簿當日頁面,謝謝您!

 •  
  1) 06.21-06.25防疫在家功課表(207).docx