Web Title:班級公告班級公告
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32

廚師帽

搜尋
QRCode
QR Code

6/7-6/11功課表(因應停課延長,每週更新防疫課表)

1.本週課程連結都在課表內,依課表進行學習活動,且每日登入班級網頁之聯絡簿頁面,查看當天課程進行方式與作業內容,謝謝您!
2.二和本土語調查表單放置於檔案下載區,有錯誤請告知。

 •  
  1) 06.07-06.11防疫在家功課表(207).docx