Web Title:111 學年度 桃園市東門附幼白兔班111 學年度 桃園市東門附幼白兔班

白兔班活動照片

白兔班的照片已經上傳到雲端囉,家長可以到雲端欣賞寶貝的照片
https://drive.google.com/drive/folders/1x3UbC04s508Dl6FHnXLgWJr84ej7XIHr?usp=sharing

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13

白兔班活動照片

QRCode

QR Code

常用網站

網站名稱 人氣
東門附幼 Facebook 176
桃園市立東門國小附設幼兒園 195