Web Title: 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息

轉知嘉新兆福文化基金會辦理「109年度第56屆中華嘉新體育獎學金」申請延長一案

說明:
一、依據嘉新兆福文化基金會109年5月26日嘉基安字第1090505-3號函辦理。
二、茲因全國中等學校運動會(全中運)延期至109年7月18日至23日舉行,旨揭獎學金申請順延至109年7月31日截止。
三、如有已寄出之申請表件欲加列全中運之成績(或其他比賽成績)為參賽紀錄者,請參閱嘉新水泥公司官網(http://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=news/news/detail&id=119&cid=2)逕行下載申請表。
四、本案如有疑問請逕洽該基金會承辦人胡克難(電話:02-25231461)。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69

108學年度國際教育週英語朗讀比賽

Over View

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典