Web Title: 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息

轉知「108學年度本市楊梅國中秀才分校參訪活動」

說明:  

一、  依據本局10924日桃教學字第1090008573號函續辦。 

二、  因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,旨揭參訪活動修正為4場次,每場次報名人數20人為限辦理,報名場次為:109331日、414日、421日、428日下午13:30~14:30 

三、  另因疫情影響,「109年度中介教育措施暨中輟復學輔導就讀工作宣導研習」取消辦理。 

四、  參加人員於課務自理原則下,惠予公()假登記,並請配合楊梅國中秀才分校防疫措施,全程配戴口罩,未發燒者始得入校參訪。 

五、  本案請詳閱計畫,倘有未盡事宜,逕洽秀才分校張輔導員(03-4756261#612) 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69

108學年度國際教育週英語朗讀比賽

Over View

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典