Web Title:106 學年度 嘉義縣縣立灣潭國小總務處106 學年度 嘉義縣縣立灣潭國小總務處

空污傷眼 飛蚊症患者增3成

空氣汙染是近來的熱門議題,空污嚴重,不但影響呼吸道,導致咳嗽、氣管分泌物、誘發過敏氣喘、影響肺功等,也會造成眼睛不適或過敏,有醫學研究指出PM2.5可能會導致飛蚊症!高屏地區前兩個月,眼科醫院針對過敏性結膜炎病例增加4成、眼結石患者增加3成,最新統計,飛蚊症患者更是增加3成。

相關連結:https://tw.news.yahoo.com/%E7%A9%BA%E6%B1%A1%E5%82%B7%E7%9C%BC-%E9%A3%9B%E8%9A%8A%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85%E5%A2%9E3%E6%88%90-101159360.html

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66

瑞里微旅行

Dr.eye 英漢字典

QRCode

QR Code