Web Title:110 學年度 新北市市立成州國小六年五班110 學年度 新北市市立成州國小六年五班

期末大頒獎

今天發下期末評量優良、期末進步獎、學期總成績優良的獎狀,

還有幹部們辛苦一學期的榮譽卡,

期末評量

優良1:張馨

優良2:子程

優良3:家銓

優良4:子倫

優良5:紫云

期末進步獎:可忻、巧恩、博淵

學期總成績

優良1:張馨

優良2:家銓

優良3:子程

優良4:妘蓁

優良5:育宏

恭喜以上得獎的小將們,下學期也要繼續努力唷!

這學期的班級幹部也辛苦了,下學期新的幹部也要更努力,

讓505變得更棒唷!

期末也進行505大合照呢!

快點到活動照片看看合照吧!

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47

寫寫書法寫春聯

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

畢業典禮

常用網站

網站名稱 人氣
英語歌謠 五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
99
百年校慶 成州100年校慶影片
成州100年校慶影片
437
新北學BAR 新北學BAR
新北市教育局的新北學BAR!
197
台灣抗震網 臺灣抗震網-如何演練
跟地震相關的網站!
463
成州國小 成州國小
新北市五股區成州國民小學網站
任何最新消息 在這裡找就對了!
1377