Web Title:110 學年度 新北市市立成州國小六年五班110 學年度 新北市市立成州國小六年五班

淡水國小國際交流

淡水國小國際交流

大家一起了解了菲律賓和泰國的文化,以及體驗了香蕉煎餅,

過程相當有趣,

有很多神氣的大廚呢,

看到勇士們大家一起努力的感覺真好,

也謝謝淡水國小提供我們的場地,

勇士們也都能寫下卡片感恩淡水國小的老師以及志工們呢!

想必大家都滿載而歸吧!

即使下著綿綿細雨,

大家還是有秩序的到淡水老街參觀,

最後順利圓滿結束這次的旅程,

留下五年級美好的回憶唷!

趕快去相簿看看照片吧!

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47

寫寫書法寫春聯

搜尋

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

倒數計時

畢業典禮

常用網站

網站名稱 人氣
英語歌謠 五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
五股區成州國小學生樂聲隊高年級組 Proud of You
99
百年校慶 成州100年校慶影片
成州100年校慶影片
437
新北學BAR 新北學BAR
新北市教育局的新北學BAR!
197
台灣抗震網 臺灣抗震網-如何演練
跟地震相關的網站!
463
成州國小 成州國小
新北市五股區成州國民小學網站
任何最新消息 在這裡找就對了!
1377